Rizikové životné poistenie ActiveLife


VÝHODY

Pripravte sa na nečakané situácie, ktoré môže život priniesť

Využite moderné, jednoduché a atraktívne riešenie poistnej ochrany prostredníctvom rizikového životného poistenia ActiveLife napríklad pre prípad invalidity, kritických chorôb alebo úrazov pre vás a vašich blízkych na jednej zmluve.

Čo vám ActiveLife ponúka:

 • Odmena za váš zdravý životný štýl
  Sme radi, že sa o seba staráte, a preto vás chceme odmeniť. Vďaka tomu, že žijete zdravo, zodpovedne a chodíte pravidelne na preventívne prehliadky môžete získať zdarma až 20 % poistné krytie navyše na vybrané poistenia invalidity a 50 % poistné krytie navyše pri poistení kritických ochorení.

 • Myslíme na vás a vašich blízkych
  V rámci jednej zmluvy môžeme poistiť 1 až 8 osôb. Vďaka tomu budete mať poistenie celej vašej rodiny na jednom mieste. Navyše, poistenie detí vám ponúkame už od ich narodenia.

 • Asistenčné služby, ktoré prídu naozaj vhod, keď ich potrebujete
  Súčasťou poistenia sú aj praktické asistenčné služby pre všetkých poistených, v rámci ktorých vám napríklad poupratujeme domácnosť, postaráme sa o vaše deti počas vášho liečenia, či nakúpime základné potraviny.

 • V prípade kritických ochorení finančná podpora až pri 56 diagnózach
  Nenechajte sa prekvapiť nepríjemnou chorobou alebo vážnym úrazom. Poistiť sa môžete pre prípad smrti, invalidity, kritických ochorení, trvalého telesného poškodenia, chirurgických zákrokov a ďalších.

 • Online hlásenie poistnej udalosti
  V prípade akejkoľvek poistnej udalosti životného poistenia vám uľahčíme jej nahlásenie prostredníctvom Oznámenia poistnej udalosti online.

 • Telemedicína
  Obráťte sa telefonicky na našich lekárov v rámci služby Telemedicína.


Máte záujem o nezáväznú ponuku? neváhajte ma kontaktovať, rád sa vám pozriem aj na vaše aktuálne zmluvy. Poďme s nich vyťažiť spoločne viac! 
Klik na kontakt:
https://www.peterjuriga.com/kontakt
Alebo: 0948 840 980
peter.juriga@axask.com
Prípadne ma kontaktujete na mojej FB stránke:
https://www.facebook.com/PeterJurigaRealityFinanciePagePripravte sa na nečakané situácie, ktoré môže život priniesť

Vieme, že počas chorôb alebo liečenia úrazov, vážnejších aj tých menej vážnych, častokrát potrebujete pomôcť inak, ako len peňažne. Preto sú súčasťou nášho rizikového životného poistenia ActiveLife aj asistenčné služby.

Ako Asistenčné služby fungujú?

V rámci poistenia ActiveLife ponúkame základnú asistenciu, ktorá vám slúži ako podpora pri rekonvalescencii a zahŕňa zdravotnú a domácu asistenciu.

Zdravotná asistencia:

Domáca asistencia:

K poisteniu invalidity získate navyše asistenčné služby pri invalidite:

Máte záujem o nezáväznú ponuku? neváhajte ma kontaktovať, rád sa vám pozriem aj na vaše aktuálne zmluvy. Poďme s nich vyťažiť spoločne viac!
Klik na kontakt:
https://www.peterjuriga.com/kontakt
Alebo: 0948 840 980
peter.juriga@axask.com
Prípadne ma kontaktujete na mojej FB stránke:
https://www.facebook.com/PeterJurigaRealityFinanciePage